top of page

 1. Tijdens het laag-, en middenseizoen is het  mogelijk het appartement te huren per weekend, midweek, week of een combinatie van deze mogelijkheden, verlengde weekends uitgezonderd.

 2. Tijdens het hoogseizoen wordt er alleen per volledige week verhuurd van vrijdag tot vrijdag, tenzij anders overeengekomen.

 3. Een boeking via de website wordt beschouwd als een aanvraag, een boeking is pas definitief na akkoord van de verhuurder en na ontvangst van het voorschot.

 4. Eindschoonmaak is verplicht op kosten van de huurder.

 5. De waarborg bedraagt 200€, deze wordt door de verhuurder teruggestort ten laatste 14 dagen na beëindiging van de huurperiode en dit na aftrek van de kosten voor de eindschoonmaak en eventuele herstelkost voor schade of breuk.

 6. Mocht blijken dat de schade groter is dan de huurwaarborg dan is de verhuurder gerechtigd de huurder de schade in rekening te brengen.

 7. De kost voor de eindschoonmaak bedraagt 65€, niettegenstaande dient de huurden, aan het eind van de huurperiode, het appartement  in nette en ordelijke staat te verlaten.

 8. Verbruik van water, gas en elektriciteit is inbegrepen voor zover het normale verbruik niet wordt overschreden.

 9. Huisdieren zijn niet toegelaten in appartement 601.

 10. Op het appartement en in het volledige gebouw mag niet gerookt worden.

 11. De huurder mag onder geen enkele voorwaarde onderverhuren.

 12. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in de nutsvoorzieningen of defecten aan de geïnstalleerde toestellen of  technieken.

 13. De huurder gebruikt het vakantieappartement op eigen risico. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of verlies door de huurder geleden.

 14. Vuilnis dient gesorteerd, restafval, PMD en papier en karton dienen door de huurder in de gelijkvloerse vuilnisberging geplaatst te worden.
  Indien de huurder zich niet aan deze bepalingen houdt, kan een extra kost voor reiniging in kosten gebracht en van de waarborg worden afgetrokken.

 15. Voorwerpen die deel uitmaken van de inrichting mogen niet verplaatst worden.

 16. In het appartement is een inventaris aanwezig. De huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en afwijkingen bekend te maken binnen het uur na aankomst, en dit via sms op het gsm nummer zoals vermeld op de inventaris.

 17. Het aantal personen die het appartement mogen betrekken is maximaal 6 personen.

 18. Het appartement is bedoeld voor gezinnen, eventueel met kinderen en niet voor een groep jongeren of feestende volwassenen.

 19. De huurders houden zicht aan de regels van het Regelement interne orde van de residentie, een kopie van dit regelement bevindt zicht in het appartement.

 20. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, met uitsluiting van welk ander arrondissement dan ook.

 21. Door betaling van het voorschot/huurgeld onderschrijft de huurder deze algemene huurvoorwaarden.

bottom of page